Leaseautoregeling

Grip op de mobiliteitskosten met een autoregeling

Een autoregeling is een document waarin werkgevers richtlijnen en spelregels vastleggen over het ter beschikking stellen van een zakelijke leaseauto aan haar werknemers. Maar ook over zaken rondom de leaseauto, denk bijvoorbeeld aan laadoplossingen. Een leaseautoregeling geeft u als werkgever duidelijke sturing aan het mobiliteitsbeleid. Werknemers weten waar ze aan toe zijn en bovendien gelden voor werknemers gelijke afspraken. Als werkgever houdt u daarnaast meer grip op de mobiliteitskosten dankzij een heldere autoregeling.

Wij vertellen u graag over wat de autoregeling inhoudt, waarom die waardevol is, waar u op moet letten met een autoregeling (als werkgever en werknemer) en hoe u snel een eigen autoregeling kunt realiseren.

Wat is een autoregeling?

Een autoregeling is een document waarin duidelijk wordt omschreven hoe er binnen een organisatie wordt omgegaan met zakelijke leaseauto’s. In dit document staat duidelijk omschreven welke werknemers recht hebben op een leaseauto, maar ook dat werknemers hierin gelijk behandeld worden. Zoals, dat men altijd kiest uit een vergelijkbare categorie auto’s. Voor de werknemer geeft dit duidelijkheid over de zakelijke mobiliteit die zij gaan genieten. De werkgever creëert hiermee grip op haar mobiliteitsbeleid maar ook op de kosten voor zakelijk vervoer. Ook kan het gebruikersgedrag van een leaseauto positief worden beïnvloed.

Voor wie is de autoregeling bedoeld?

De autoregeling is met name bedoeld voor MKB- en grootzakelijke bedrijven met een relatief groot aantal zakelijke leaseauto’s. Vanaf 10 auto’s of meer kan een leaseautoregeling al waardevol zijn en dus sturing geven aan het mobiliteitsbeleid. Bij minder dan 10 leaseauto’s is het nut minder groot en kun je prima met individuele afspraken uit de voeten. Een autoregeling is dus geen verplichting maar vooral een eigen keuze voor een bedrijf.

Meer weten over een autolease regeling?

Neem contact op met onze specialisten

Waar moet u als werkgever op letten bij een autoregeling?

Wanneer u een autoregeling wilt opstellen voor uw werknemers, dan legt u de belangrijkste zaken over bijvoorbeeld leasenorm, laadfaciliteit en privé kilometers vast. Wij sommen u graag de belangrijkste punten op om in de autoregeling mee te nemen.

 • Wanneer een leaseauto?
  De basis is om vast te leggen wanneer een werknemer recht heeft op een zakelijke leaseauto. Waar moet de werknemer aan voldoen om er aanspraak op te maken. Dat kan bijvoorbeeld op basis van het aantal kilometers dat men jaarlijks zakelijke (structureel) rijdt maar ook op andere manieren.

 

 • Leasenorm bepalen en kostenbeheersing
  De leasenorm is het bedrag dat een bedrag dat u per werknemer beschikbaar stelt om te besteden aan een leaseauto. U kiest er hierbij optioneel voor kiezen om per functiegroep andere leasenormen te hanteren. Dit is afhankelijk van de persoonlijke wensen en bedrijfssituatie. De hoogte van de leasenorm is voor uw werknemer bepalend voor de voertuigkeuze die gemaakt kan worden. Houd er wel rekening mee dat een werknemer bij een relatief lage leasenorm, minder snel in bepaalde auto’s gaat rijden. Zo is een elektrische auto qua leasebedrag (en dus norm) iets hoger, maar compenseert dat weer met de lage kosten voor elektriciteit (ten opzichte van brandstof). Als elektrisch rijden voor u belangrijk is in het kader van duurzaamheid, dan is het belangrijk hier rekening mee te houden in de autoregeling en dus ook in de leasenorm. Een adviseur van MKB Lease helpt u graag om de leasenorm slim in te richten, passend bij uw bedrijf en uw wensen.

 

 • Stel een maximum aantal privékilometers vast voor uw werknemers
  Het is wenselijk om een maximum aantal privékilometers vast te stellen. Het aantal privékilometers wat u uw werknemers wil laten afleggen kan afhankelijk zijn of bijvoorbeeld fiscale bijtellingen wil voorkomen. Rijdt uw werknemer meer dan 500 privékilometers per jaar in de auto van de zaak, dan krijgt uw werknemer te maken met een bijtellingsbedrag bovenop het brutoloon. Dit bedrag is afhankelijk van de datum van de eerste registratie en de CO2 uitstoot van het voertuig. Lees hier hoe bijtelling werkt en bereken uw bijtellingsbedrag met de handige bijtellingscalculator van MKB Lease.

 

 • Eigen bijdrage
  Maakt uw werknemer meer dan 500 privé kilometers in zijn of haar auto, dan kan het zijn dat u een eigen bijdrage van uw werknemers wenselijk vindt voor het maken van privé kilometers. De keuze voor een eigen bijdrage is gebonden aan de context waarin uw bedrijf zich bevindt en kan fiscaal aantrekkelijk zijn voor u en uw werknemer.

 

 • Onderhoud en reparaties
  Zorg ervoor dat uw werknemers op de hoogte zijn van het reparatiebeleid van uw bedrijf. Wees transparant over bij wie de reparatielast ligt onder bepaalde omstandigheden. Zorg er ook voor dat uw werknemers op de hoogte zijn van hoe ze moeten handelen bij pech onderweg. MKB Lease heeft ook voor haar operationele lease klanten ook een uitgebreid onderhoudspakket.

 

 • Brandstof
  Zorg ervoor dat uw werknemers goed zijn ingelicht over wie er verantwoordelijk is voor de betaling van de brandstof en hoe deze betaling of vergoeding er in de praktijk uit ziet. MKB Lease geeft u ook de optie om te kiezen voor een mobiliteitspas, zodat uw werknemers overal in het land kunnen tanken en laden. Lees hier meer over de mobiliteitspas.

 

 • Laadvoorziening
  Bij een elektrische auto, is het ook belangrijk om afspraken vast te leggen over een laadvoorziening die aan huis geboden wordt. Hoe wordt daarmee omgegaan als iemand verhuist of uit dienst gaat. Ook dat ligt vast in de leaseautoregeling.

 

 • Aflevering en gebruik van de leaseauto
  Hierin staat vastgelegd hoe een werknemer ‘als goed huisvader’ dient om te gaan met de leaseauto en wat wel en niet toegestaan is met de auto.

 

 • Beëindiging gebruiksrecht en inname leaseauto
  Hierin staat duidelijk beschreven wanneer een werknemer het recht op de leaseauto verliest en wat de procedure is rondom inname van de leaseauto aan het einde van het leasecontract.

Waar moet u als werknemer op letten bij een autoregeling?

Wanneer u een auto van de zaak heeft, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van bepaalde voorwaarden van uw autoregeling. Hieronder vindt u een aantal belangrijke zaken waar u goed op moet letten.

 • Bijtelling
  Zorg dat u weet hoeveel bijtelling u moet betalen en hoe dit wordt berekend. Dit kan namelijk van invloed zijn op uw bruto en dus ook op uw nettoloon.

 

 • Brandstofkosten
  Controleer in welke mate uw werkgever de brandstofkosten vergoedt en onder welke voorwaarden dit gebeurd.

 

 • Woon-werkverkeer
  Bespreek of u recht heeft op een vergoeding voor het woon-werkverkeer.

 

 • Onderhoud
  Wees op de hoogte bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor het onderhoud van de auto.

 

 • Verzekering
  Controleer of de auto verzekerd is door uw werkgever en ga na hoe hoog uw eigen risico is.

Voorbeeld van een autoregeling

Wellicht bent u als MKB ondernemer en/of wagenparkverantwoordelijke op zoek naar inspiratie voor een autoregeling. Uiteraard kunnen wij u inspireren met een leaseautoregeling zoals we die vaker aan klanten aanbieden. Neem gerust contact op om meer te weten over de autoregeling die wij u ter inspiratie kunnen aanbieden.

Meer weten over een autolease regeling?

Neem contact op met onze specialisten

Advies over de leaseautoregeling

Met een voorbeeld autoregeling op uw bureau, heeft u mogelijk nog steeds vragen en behoefte aan advies voor toepassing in uw eigen organisatie. Dat is hartstikke logisch. Graag denken we mee over de invulling van uw persoonlijke leaseautoregeling voor uw organisatie. Want iedere organisatie is uniek, zo ook de autoregeling.

Wilt u ook meer informatie over dit onderwerp?

Neem direct contact met ons op

Neem contact op

Begrijpen wij!

033 42 24 888 (Ook 24/7 bij pech of schade)