Bijtelling elektrische auto’s

De bijtelling voor volledig elektrische auto’s gaat omhoog voor auto’s met een Datum Eerste Toelating vanaf 1 januari 2020. De bijtelling hiervoor wordt 8% van de catalogusprijs voor zover die niet meer is dan € 45.000. Voor waterstofauto’s geldt de 8% bijtelling over de hele catalogusprijs.

Per 2021 gaat de bijtelling naar 12% over de eerste € 40.000. In 2022, 2023 en 2024 wordt het percentage 16% en in 2025 17%. Daarna geldt het standaardtarief van 22% ook voor elektrische auto’s. Er blijft een overgangsregeling van kracht waarmee het bijtellingspercentage van de Datum Eerste Toelating steeds voor 60 maanden geldt. De bijtellingsregeling wordt tussentijds steeds geëvalueerd.

BPM

Volledig elektrische auto’s houden tot en met 2024 een BPM-vrijstelling. Vanaf 2025 geldt voor deze auto’s alleen de vaste voet van ongeveer € 360. De BPM-tarieven voor andere auto’s worden per 1 juli 2020 bijgesteld op basis van de nieuwe WLTP-testmethode voor de CO2-uitstoot. De staatssecretaris van Financiën heeft in het recente KPMG-rapport geen aanleiding voor aanpassing van de nieuwe tabel gezien. De Tweede Kamer wil er overigens nog wel een nieuw onderzoek naar laten doen.

In de BPM wordt verder de toeslag voor auto’s met een compressieontsteking zo gewijzigd dat deze alleen blijft gelden voor dieselauto’s.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Voor EV’s blijft tot en met 2024 het MRB-nihiltarief bestaan. In 2025 wordt dat een kwarttarief. Voor plug-in hybrides blijft het huidige halftarief nog bestaan tot en met 2024. In 2025 wordt dat een driekwarttarief. Per 2026 gelden voor beide type auto’s de normale wegenbelastingtarieven.

Ter financiering van de klimaatvoorstellen stijgt de dieselaccijns per 1 januari 2021 en per 1 januari 2023 met 1 eurocent. Daarnaast komt er per 2021 een aanpassing in het MRB-tarief voor bestelauto’s van ondernemers.

Tot slot heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om de reiskostenvergoeding te moderniseren.

De Eerste Kamer stemt in december over de fiscale wetsvoorstellen in de loop van dit najaar. Er worden dan echter geen veranderingen meer verwacht. Wij houden u op de hoogte!