Kort samengevat: wat betekent deze rapportage verplichting?

De belangrijkste richtlijnen rondom de regeling werkgebonden personenmobiliteit kunnen we in een paar punten samenvatten. Lees er verderop wel gedetailleerder over:

  • Het is alleen voor bedrijven met 100+ medewerkers. Twijfel je of het voor jouw organisatie geldt? Check dan pagina 40 in dit document
  • De rapportage plicht gaat gelden vanaf 1 januari 2024
  • Niet alleen ‘direct zakelijk vervoer‘ maar ook woon-werkverkeer moeten gerapporteerd worden
  • De kilometerrapportages dienen op de website van RVO gerapporteerd te worden (per jaar)
  • De rapportage is gesplitst in soort vervoer en brandstoftype. Een voorbeeld is hier te vinden
  • 30 juni 2025 is de deadline om de rapportage over het jaar 2024 in te sturen
  • Doel van dit alles? Voldoen aan een maximum norm van CO2-uitstoot

We vertelden het net al, op de website van het RVO is uitgebreide informatie beschikbaar over de rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

Waarom deze regeling?

In het welbekende Klimaatakkoord (2019) is vastgelegd dat we in Nederland 49% CO2-uitstoot moeten reduceren in het jaar 2030. Een groot flink deel daarvan, zo’n 20%, zou vanuit mobiliteit gerealiseerd moeten worden. Om dat te doen zijn er verschillende zaken in gang gezet. Eén van de regelingen is de rapportageplicht voor grotere bedrijven, met als doel het realiseren van een milieuwinst op basis van een maximum norm aan CO2-uitstoot.

Dit dien je te rapporteren

Zoals gezegd lever je de aantallen kilometers aan die werknemers binnen jouw organisatie in een kalenderjaar af hebben gelegd voor woon-werkverkeer en/of voor zakelijk verkeer. de aanlevering vindt online plaats bij het RVO. Het is voldoende om de totalen te rapporteren, een specificatie per werknemer is niet nodig. Zo blijft het ook AVG-proof. Toch moet er wel een bepaald onderscheid gemaakt worden. Zo moet je aangeven welke vervoersmiddelen zijn gebruikt en om welke soort brandstof het ging waarmee kilometers zijn afgelegd. Dat geldt dus ook voor fietsen, lopen of openbaar vervoer. De website van het RVO biedt helderheid over hoe de verzameling van de gegevens werkt.

De meeste van de aangegeven informatie zou al voorhanden moeten zijn voor jouw bedrijf. Maar je moet het nu ook echt actief bij gaan houden. Ook per vervoersmiddel. Daar zit vooral de uitdaging. En daar komen dus ook de woon-werk ritten bij kijken, het type vervoer dat wordt gebruikt maar dus ook de soort brandstof.

U heeft gerapporteerd, maar dan?

Als u alle informatie online heeft ingediend, dan volgt er een totale CO2-uitstoot. Berekend vanuit de ingevoerde gegevens. U ontvangt dan ook daadwerkelijk een rapport met een samenvatting van de gegevens en hoeveel CO2 uw bedrijf uitstoot. Er wordt gestart met een gemiddelde uitstootnorm voor Nederland. Van daaruit wordt er gegeven naar een gezamenlijk doel dat alle bedrijven bij elkaar moeten halen. Wordt dat niet gehaald? Dan kan er naar resultaten per bedrijf worden gekeken, om CO2 te gaan reduceren. Die bedrijven hebben dan tot 1 januari 2026 om maatregelen te treffen om meer CO2-uitstoot te gaan reduceren. Het goed vastleggen van informatie verdient nu dus al oprechte aandacht!

Helderheid krijgen over gereden kilometers

Hoe ga je het vastleggen van kilometer rapportages regelen? En hoe toon je dus aan of je aan de maximum norm CO2-uitstoot voldoet? Het is noodzakelijk om daar nu al mee bezig te zijn. Maar ook om bij keuzes rondom jouw wagenpark, en het woon-werkverkeer van medewerkers, na te denken over hoe de CO2-uitstoot terug te dringen. Uiteraard denken de zakelijke leasespecialisten van MKB Lease hier graag over mee. Ook kunnen we je rapporteren wat jouw zakelijke geleasete auto’s bij MKB Lease doen qua CO2-uitstoot. Zeker als je gebruik maakt van onze mobiliteitspassen.

Uiteraard houden we je ook op de hoogte over ontwikkelingen rondom dit onderwerp. Want er volgen mogelijk nog wel wat updates rondom bepaalde regels.

Bekijk meerdere nieuwsitems

Voordelig zakelijk leasen met MKB lease voor uw bedrijf

20 september 2023

Prinsjesdag 2023 – Alles rondom de auto op een rijtje

11 juli 2023

Handige tips voor de zomervakantie

4 mei 2023

Het einde van het diesel tijdperk