Waarom deze privacyverklaring?

MKB Lease B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Hieronder bekijkt en/of downloadt u eenvoudig onze meest actuele privacy verklaring. Heeft u er vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS ONDERNEMING

Naam: MKB Lease B.V.
Vestigingsadres: Siliciumweg 4, 3812 SX AMERSFOORT
KvK inschrijvingsnummer: 30056776
Telefoonnummer: 033 – 4224888
E-mailadres: info@mkblease.nl

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MKB Lease B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.
Download Privacyverklaring in PDF

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Neem direct contact met ons op

Neem contact op

Begrijpen wij!

033 42 24 888 (Ook 24/7 bij pech of schade)