Privacy policy

Wanneer u bij ons een offerte aanvraagt of een leaseovereenkomst wenst af te sluiten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Deze gegevens kunt u altijd inzien, laten wijzigen of verwijderen.

Wij doen er alles aan om uw privégegevens ook echt privé te houden. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. MKB Lease slaat uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Gebruik en bewaren
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard. Binnen ons bedrijf kunnen uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers en eventueel andere betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht.
Wij beschermen uw gegevens verder met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, fysiek en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Extern betrokkenen
In sommige gevallen schakelen wij derden in om onze dienstverlening uit te voeren of mogelijk te maken. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van onderhoud, schadeherstel of pechhulp. Uiteraard verstrekken wij in die gevallen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn.
Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd of op andere wijze voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.