Bijtelling leaseauto en leasefiets – elektrische auto naar 12%

De bijtelling voor volledig elektrische auto’s gaat omhoog voor auto’s met een datum Eerste Toelating vanaf 1 januari 2021. Dit wordt 12% van de catalogusprijs, voor zover die niet meer is dan € 40.000. Is de catalogusprijs hoger dan € 40.000, dan geldt over de eerste € 40.000 een bijtelling van 12% en voor elke euro daarboven 22%. Per 2022 gaat de bijtelling naar 16% over de eerste € 40.000. In 2023 en 2024 blijft het percentage 16% en in 2025 17%. Daarna geldt het standaardtarief van 22% ook voor elektrische auto’s. Er blijft een overgangsregeling van kracht waarmee het bijtellingspercentage van de Datum Eerste Toelating steeds voor 60 maanden geldt. De bijtellingsregeling wordt tussentijds steeds geëvalueerd en kan dan bijgesteld worden voor nieuwe situaties. In onderstaande schema ziet u alles overzichtelijk weergegeven.

Heeft u een auto met datum Eerste Toelating in 2020, dan geldt er t/m de eerste € 45.000,- van de catalogusprijs een bijtelling van 8%. Daarboven geldt 22%.

Voor waterstofauto’s en voor nieuwe zonneauto’s geldt in 2021 geen grens van € 40.000,-. Bij deze auto’s geldt dus over de gehele cataloguswaarde 12% bijtelling.  Voorwaarde voor zonneauto’s is wel dat de auto geïntegreerde zonnepanelen heeft van minimaal 1 kilowattpiek en dat de auto een loodvrij accupakket heeft. Voor de leasefiets blijft in 2021 de 7% bijtelling van kracht.

* Het kabinet gaat er van uit dat na 2025 een geheel ander belastingregime van kracht wordt en heeft daarom na dit jaartal de stimulering op nul gezet.

BPM schijftarieven & vrijstelling voor elektrische auto’s

Voor volledig elektrische zakelijke lease auto’s blijft in 2021 de BPM-vrijstelling bestaan. Voor de BPM komt er (in navolging van bepaling via de nieuwe WLTP testmethode sinds 1-7-2020) alleen wel een nieuwe tabel voor de heffing van deze aanschafbelasting die CO2-uitstoot afhankelijk is. Hierbij wordt gekeken naar de actuele techniek en de verdere ontwikkeling van ‘vergroening’ van auto’s. Daarnaast gaat de dieseltoeslag aangescherpt worden.

Tot slot zal er, naar verwachting 1 juli 2021, een aanpassing plaatsvinden voor het moment waarop de BPM moet worden voldaan (door de importeur). Dit wijzigt dan in het moment dat de auto wordt ingeschreven in het kentekenregister. Het moment van tenaamstelling vervalt hierin dan.

Motorrijtuigenbelasting-nihil tarief op EV’s blijft!

Voor EV’s geldt ook komend jaar het Motorrijtuigenbelasting (MRB)-nihiltarief. Voor plug-in hybrides blijft het huidige halftarief ook van kracht. Zie hieronder in de tabel de verwachting ontwikkeling over de komende jaren.

Laag tarief energiebelasting bij openbare laadpalen

Net als dit jaar geldt ook komend jaar (en in 2022) een laag tarief voor energiebelasting bij openbare oplaadpunten. Dit ondersteunt de businesscase van een dergelijke laadpaal, wat weer bijdraagt aan het creëren van een landelijk dekkend netwerk van oplaadpunten.

Let op: plannen zijn nog niet definitief. Later dit jaar uitsluitsel!

De Tweede Kamer bespreekt de fiscale wetsvoorstellen in de loop van dit najaar. In december volgt dan de stemming in de Eerste Kamer. In de tussentijd kunnen er nog wijzigingen optreden. Wij houden u daarover op de hoogte!

Bekijk meerdere nieuwsitems

Voordelig zakelijk leasen met MKB lease voor uw bedrijf

11 juli 2024

Met de leaseauto op vakantie: tips voor een zorgeloze reis

14 juni 2024

Nog 6 maanden profiteren van BPM-vrijstelling en subsidies

21 mei 2024

Elektrisch de vakantie tegemoet: 10 tips voor een zorgeloze reis met uw EV