Meer zero-emissiezones in grotere steden

De regeling is een van de uitkomsten uit het in 2019 gepresenteerde Klimaatakkoord. Dit akkoord heeft als voornaamste doel het omlaag brengen van de uitstoot van broeikasgassen met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Vanzelfsprekend is ook de mobiliteitssector onderdeel hiervan. Dit betekent wel dat er de komende jaren een financiële injectie nodig is om elektrische auto’s, in dit geval bedrijfswagens, te stimuleren. Daarnaast hebben we te maken met steeds meer zero-emissiezones voor stadslogistiek (in 30 tot 40 grotere steden). Een nieuw stimuleringsprogramma voor bestelauto’s is daarom hard nodig en wordt snel gepresenteerd. Kijkend naar het Klimaatakkoord is de verwachte vraag 50.000 zero-emissie bestelauto’s in 2025, met een verdere ontwikkeling naar 115.000 zero-emissie bestelauto’s in 2030. Goed om te weten is dat de subsidie ook voor emissieloze bestelauto’s buiten gebruikt kan worden die buiten de steden rijden.

Deze bedrijven en instellingen kunnen gebruik maken van de subsidie

Alleen ondernemingen en non-profitinstellingen kunnen gebruik maken van de elektrische bestelauto subsidie. Voorwaarde is dat ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in Nederland gevestigd zijn. Ongeacht de rechtsvorm. Overheids- en publiekrechtelijke instanties vallen buiten de regeling, gezien zij al publieke financiering ontvangen.

Ook bij  financial lease

Goed om te weten is dat ook auto’s die op basis van financial lease worden ‘aangeschaft’ in aanmerking komen voor de subsidie.  De klant vraagt dan zelf de subsidie aan. Bij operational lease wordt de subsidie versterkt aan de leasemaatschappij.

De hoogte van de subsidie is voor de jaren 2021-2025 10% van de netto catalogusprijs, met een maximum bedrag van € 5.000 per bedrijfsauto. Heet de bedrijfsauto een netto catalogusprijs van minder dan € 20.000? Dan wordt er geen subsidie uitgekeerd.

Subsidie ook in combinatie met andere regelingen

De subsidie mag ook in combinatie met andere fiscale regelingen worden gebruikt, denk aan de milieu-investeringsaftrek (MIA). Voor emissieloze bedrijfsauto’s met een fiscale waarde van minder dan € 20.000 is met de MIA de stimuleringsruimte door de overheid al bereikt en daarom is deze groep uitgesloten.  Per aanvrager is er in een kalenderjaar subsidie de mogelijkheid om voor maximaal 300 auto’s subsidie aan te vragen. Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt € 22.000.000. Is dat plafond bereikt, dan zal de regeling voor het restant van het jaar worden beeindigd.

De regeling bevindt zich nu in de consultatiefase en start naar verwachting, al dan niet gewijzigd, 1 maart 2021. De subsidie kan dan worden aangevraagd worden bij RVO.nl.

Bekijk meerdere nieuwsitems

Voordelig zakelijk leasen met MKB lease voor uw bedrijf

4 januari 2021

Ontvang ook in 2021 MIA op uw elektrische auto

8 december 2020

Zo komt u veilig de winter door

18 november 2020

Het belastingplan voor 2021 is definitief!