Woon-werkverkeer

Het woon-werkverkeer is daarbij nog wel een aandachtspunt. Het woon-werkverkeer wordt voor de loon- en inkomstenbelasting gezien als zakelijk gebruik. Maar voor de btw is dat niet zo: Het woon-werkverkeer telt voor de btw mee als privégebruik. Dat betekent zelfs dat er ook een btw-heffing voor privégebruik moet worden aangegeven als de auto wel voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, maar er voor de inkomstenbelasting of loonheffingen geen bijtelling voor privégebruik van toepassing is.

Kilometeradministratie

Als het privégebruik van een (bestel)auto alléén bestaat uit woon-werkverkeer is het niet per se nodig om een kilometeradministratie bij te houden om de verschuldigde btw te berekenen. In dat geval kun je (als je niet kiest voor een btw-heffing op basis van het 2,7%-forfait) volstaan met het bepalen van de afstand woon-werk en hoef je alleen bij te houden hoe vaak je deze reis maakt. Dit is ook zo als een bestelauto wisselend wordt gebruikt door verschillende werknemers en je de eindheffing van 300 euro per jaar toepast voor de loonbelasting.

Vast aantal werkdagen

In plaats van het daadwerkelijk bijhouden van de frequentie van het woon-werkverkeer mag je ook uitgaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Bij dit aantal is onder andere rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie en zorgverlof. Het aantal werkdagen (214) kun je naar evenredigheid toepassen als de werknemer op minder dan 5 dagen per week werkt of als de dienstbetrekking in de loop van het kalenderjaar begint of eindigt.