Disclaimer MKB Lease

MKB Lease neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, actueel en volledig is. Ondanks de constante zorg die wij besteden aan de samenstelling van deze website, kan MKB Lease niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie.

MKB Lease aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. MKB Lease behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Op deze website wordt u doorverwezen naar websites van derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. MKB Lease is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

MKB Lease behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch beeldmateriaal en logo’s).

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Neem direct contact met ons op

Neem contact op

Begrijpen wij!

033 42 24 888 (Ook 24/7 bij pech of schade)