Uitwisseling gegevens

Door internationale en Europese wetgeving is het mogelijk dat opsporingsinstanties de gegevens uit kentekenregisters onderling met elkaar delen. Zo kan bijvoorbeeld de Franse politie aan de hand van het kenteken naam en adres achterhalen via de RDW.

Zo checkt u de echtheid van een bekeuring

Alleen de officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Buitenlandse boetes worden soms in het (slecht) Nederlands vertaald. Met de volgende checklist controleer je of de bekeuring wel echt is. Dit moet er op de bekeuring staan:

  • naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
  • welke verkeersregel je hebt overtreden (met wetsartikel)
  • het boetebedrag en of je administratie- procedurekosten moet betalen
  • hoe je kunt betalen
  • wat de gevolgen zijn van niet betalen
  • welke beroepsmogelijkheden er zijn
  • de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd (vaak met vermelding website)
  • naam van degene die de zaak behandelt

Let ook op dat de bekeuring altijd per post naar het huisadres gestuurd, nooit per email. Twijfel je toch nog, bel dan met de instantie die de boete heeft opgelegd. Je kunt ook op de website van die instantie een en ander controleren.

Hoogte van het boetebedrag

Ieder land bepaalt zelf de hoogte van boetebedragen. En soms zijn die bedragen hoger dan in Nederland. Soms zijn er ook omstandigheden die de boete kunnen verhogen, zoals een verkeersovertreding bij wegwerkzaamheden. Voor sommige landen is de hoogte van het boetebedrag te berekenen:

Belgie: www.wegcode.be
Frankrijk: www.service-public.fr
Duitsland: www.bmvi.de

Betaling van boetes

Het snel betalen van een boete raden we altijd aan, omdat je bijvoorbeeld korting krijgt. Op de bekeuring zie je binnen welke termijn de boete betaald moet worden. Net als in Nederland betaal je (Soms hoge) administratiekosten als je na de eerste termijn nog niet hebt betaald. Wil je bezwaar maken tegen de bekeuring? Betaal de boete dan nog niet en maak tijdig bezwaar. Na betaling van de boete kun je meestal geen bezwaar meer maken!

Soms moet je aanvullende documenten toesturen na een buitenlandse bekeuring. BIjvoorbeeld gegevens van de bestuurder of een kopie rijbewijs (streep het BSN nummer weg). Vergeet dit niet te doen, het kan anders namelijk voor een extra boete zorgen!

Bekijk meerdere nieuwsitems

Voordelig zakelijk leasen met MKB lease voor uw bedrijf

21 mei 2024

Elektrisch de vakantie tegemoet: 10 tips voor een zorgeloze reis met uw EV

1 mei 2024

Zakelijk of privé leasen: de beste keuze voor de zzp’er

17 april 2024

Subsidieregeling elektrische bedrijfswagens